VNEN

Địa chỉ

Công ty TNHH Một Thành Viên Lasen Tea
Tầng 4, 8 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, Tòa Nhà VTP - TP. HCM.
Điện thoại: (08) 3822 3720
Fax: (08) 3832 3476
MST: 0312306307

Gửi liên hệ

Contact form submitted.
Gửi tin

* Mục bắt buộc phải nhập.